Sista veckan i juni och kärleken blommar

På ett sätt är det härligt att livet inte är så förutseendebart. Samtidigt är en skilsmässa i de flesta fall en traumatisk händelse. Människor drabbas på olika sätt och speciellt jobbigt är det när barn är inblandade. Rör det sig sedan om offentliga personer så blir det extra jobbigt. Vissa tidningar tar ingen hänsyn till parternas extrema situation utan gör allt för att få vara först med interna nyheter. I det sammanhanget måste man erkänna att den förhatliga storstadspressen varit osedvanligt taktfull när det gäller paret Reinfeldts skilsmässa. Det påminner om tidigare behandling av kungligheters affärer. Tystnaden kring Reinfeldt kan också handla om hänsynstagande från den dominerande högerpressen. Nu får vi hoppas att Johan och Malin får en bra tillvaro när det lugnat ner sig och att denna önskan även omfattar respektive familjer. Med spänning emotser vi nästa politiska parbildning, men Lilja och Lund är väl för mycket att hoppas på? Ytterligare en orsak till varannan damernas så att vi får en lite mer personlig spänning i politiken.

Reinfeldt och bortförklaringarna
Det sägs att Reinfeldt har en särskild avdelning för bortförklaringar, (tidigare ledd av propagandaminister Schlingmann innan han fick sparken och placerades på partikansliet). Det är den avdelningen som producerat att Rädda Barnen är vänstervridet, arbetslösheten beror på finanskrisen, antalet arbetslösa är låg om man bara räknar etniska svenskar mellan 30 och 50 år o.s.v. Nu väntar vi bara på bortförklaringen av Försäkringskassan rapport att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard har ökat mellan 2006 och 2011…

Njut av VM, EM och OS, snart är det för sent
Betalmedia köper upp alla större idrottsarrangemang, så snart får man inte se någon toppidrott om man inte har ett antal dyra betalkanaler. Vi väntar bara på att de skall köpa upp Allsång på Skansen också.

Borg i Merkels
När Angela Merkel skäller gläfser Anders Borg i bakgrunden och viftar på hästsvansen. Grekland, Spanien och andra EU-länder som i begynnelsen gynnats av frikostiga bidrag från EU skall nu strypa ekonomin ordentligt. Ökad arbetslöshet skall mötas med ytterligare åtstramningar, med följd att befolkningen får mindre pengar att handla för, företagen får inte sälja och går i konkurs. Arbetslösheten ökar, bankernas marginaler sjunker och de skriker på hjälp från EU. Allt i en allt värre spiral. Inte undra på att människorna protesterar!

Ragnhild Lekberg heter Designarkivets nya chef
Hon fyller snart 25 och skall leda designarkivet. Hon kommer från Linnéuniversitetet där hon arbetat som adjunkt i kultursociologi och har en kandidatexamen från Designprogrammet. Det ser ut som en bra utnämning med tanke på diskussionen om Designutbildningens placering i Pukeberg. Sedan är det roligt med satsningar på yngre och att hon är kvinna gör ju inte utnämningen sämre. Välkommen till Nybro Ragnhild Lekberg och lycka till.

Dags att tänka om
Enligt skolverket har det fria skolvalet ökat segregationen och knappast lett till högre kvalité. Sedan Jan Björklund tog över har andelen behöriga till gymnasiet minskat varje år. Det finns lösningar. Ta bort möjligheten för vinstuttag av våra skattepengar som man gjort i flera andra länder. Fördela resurserna till skolorna efter behov. Sätt ett minimibidrag till skolorna och låt ekonomiska möjligheter styra övriga bidrag till skolorna. Skolorna i Danderyd behöver knappast lika stora resurser som de i Kungshall.

Njut av sommaren
Trots allt, ytterst är det alltid du själv som styr din tillvaro. Bekymren springer inte iväg, men lägg dem åt sidan och ägna åtminstone en månad av året åt dig själv och dina närmaste.
Glad sommar.
Hans Dahlström krönikör

facebook Twitter Email