Sanningen skall göra eder fria

Så naggades fernissan rejält kring myten om Fredrik Reinfeldt som den kunnige och pålästa. En påstådd ökning av 100.000 nya jobb visade sig vara ingen ökning alls. Utgångsläget var dessutom att under perioden hade det tillkommit 300.000 nya arbetssökande. Som vanligt rättade inte Fredrik Reinfeldt själv till sitt misstag utan skickade en underhuggare, i detta fall Anders Borg. Det fungerar ju så att regeringens misstag får ministrarna stå för utan understöd från Reinfeldt. Han uttalar sig först när den värsta debatten har ebbat ut och man har hunnit konstruera förklaringar.

En annan bluff var när Reinfeldt påstod att det var ganska utbrett i andra länder att pensionärer betalar högre skatt än löntagarna. Ingen har hittills hittat något land som behandlar pensionärerna lika illa skattemässigt.

På text-TV läser vi nästa bakslag. En OECD-undersökning visar att Sverige tillsammans med Island och Irland har klarat finanskrisen sämst. Det är väl inte de signalerna Borg och Reinfeldt sänt ut till medborgarna?

Myten kring Fredrik Reinfeldt börjar krackelera, det behövs mera för att bli en aktad statsman. Framför allt gäller det att handskas med sanningen på ett trovärdigt sätt.

Mikael Svanström (S) Nybro

facebook Twitter Email