Samhällsbygget har börjat

Åtta år av skattesänkar- och nedskärningspolitik är äntligen slut. Regeringen har vänt utvecklingen och nu investerar regeringen i det gemensamma samhällsbygget.

Tillsammans med Vänsterpartiet presenterar vi en vårbudget som både hanterar aktuella utmaningar och satsar framåt för att den svenska modellen ska stå stark idag, imorgon men även i framtiden.

Sverige går bra – vi har hög tillväxt. Högre än i Tyskland, högre än i USA och högre än i alla våra nordiska grannländer. Enligt tidningen Financial Times är vi faktiskt sexa i världen!

Arbetslösheten är den lägsta på sju år. Dessutom har de offentliga finanserna kraftigt förbättrats, trots ökade kostnader för flyktingmottagandet.

I vårbudgeten fortsätter regeringen att hantera flyktingsituationen och pekar ut riktningen för framtiden där samhällsbygget går före nya skattesänkningar. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar. Vi ska fortsätta att se till att människor har ett jobb att gå till, att vi har en bra skola där lärarna får bättre förutsättningar och minskade klimatutsläpp.

Migrationsverket får redan i år ökade anslag för att hantera det stora antalet asylsökande. Samtidigt förbättrar vi förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige och effektiviserar återvändandearbetet. Medel avsätts för bland annat språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.

Utöver det ger regeringen i år Polisen ökade resurser. Närpolisen förstärks, arbetet mot hatbrott prioriteras och arbetet mot terrorism förstärks när Säkerhetspolisen ges utökade resurser.  Migrationsverket får förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden och regeringen stärker det förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism.

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 och regeringens jobbagenda består av satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en förutsättning för fler jobb.

I höst kommer vi med förslag på de största permanenta höjningarna av det generella statsbidraget till kommunerna sedan det infördes i mitten av 90-talet. Välfärdsmiljarderna kommer göra skillnad. Kommunerna kommer att kunna anställa fler lärare, fler socialsekreterare, fler specialpedagoger, fler undersköterskor och fler läkare. Det är bra. För alla som bor i Sverige.

Tillsammans utvecklar vi Sverige och bygger samhället starkare.

Detta ger totalt 385 miljoner till Kalmar län och utav dessa får Nybro kommun ca 33,5 miljoner kronor för 2017.

Pengar för att stärka välfärden, pengar för fler händer i omsorgen, mer personal i skolorna, mindre grupper i förskolan. Pengar för att skapa fler arbetstillfällen, förskolor och bostäder.

Pengar för att fortsätta utveckla Nybro kommun

 

facebook Twitter Email