Så upplevde vi Ingers avgång..

Som framgår av Ingers brev så kommer hon att sluta sina uppdrag den 1 oktober. Ett beslut som vi tycker är tråkigt, ledsamt och jobbigt. Tråkigt för att vi tappar en ledare som alltmer vuxit sig in i sin roll och som vi har förtroende för. Ledsamt för att vi kommer att sakna Inger i det nära samarbetet, samtidigt som vår absoluta tro och förhoppning är att vi även i fortsättningen kommer att kunna ses både i politiken och privat. Jobbigt för att vi försökt att rädda situationen under sista halvåret och har en kort och besvärlig tid framför oss för att hitta en efterträdare. Samtidigt vill vi understryka att vi har full förstående för Ingers beslut och stöder det till fullo. Inger är expert på personalfrågor och har lärt sig att lyssna på kroppen och sinnenas signaler. Förhoppningsvis för hennes beslut med sig att fler människor gör det samma innan det är för sent.

Händelseförloppet
Som sagts så förde Inger samtal redan för flera månader om sin syn på sitt uppdrag. Vid flera tillfällen sa hon att hon inte ville bli någon ”surtant”, som bara var negativ och sade nej till olika förslag. Hon upplevde stundtals sin situation som isolerad och ville ha ett påtagligare samarbete och ansvarstagande från fler. En kritik som vi inom partiet måste ta åt oss. Efter mycket funderande hade Inger bestämt sig. Hon kontaktade oss, dels för att vi pratade med varandra ganska ofta, dels för att vi var ordförande i den kommunala valberedningen respektive AK:s valberedning. Vårt första mål var att se om vi kunde ändra förutsättningarna så att Inger kände att hon kunde sitta kvar. I det sammanhanget tog vi hjälp utifrån, bland annat av distriktsombudsmannen Mattias Adolfsson. Samtidigt var det viktigt att vi höll detta inom en så liten krets som möjligt, för att undvika mediala spekulationer. Tyvärr lyckades vi inte ändra på Ingers beslut. I förra veckan kände vi att möjligheterna var uttömda och till torsdagen sammankallade vi AK:s styrelse, valberedning och respektive S-ordförande för ett offentliggörande. Ett pressmöte skedde på fredag morgon. Samtidigt skedde ett mail-utskick till medlemmarna och brev till de som inte hade någon mailadress. Vi ser inte att vi kunde handskas med frågan på något annat sätt än vad vi nu har gjort.

Vad händer nu.
I början på augusti kommer valberedningen att ha ett sammanträde där kandidater och/ eller andra lösningar kommer att diskuteras. En vecka senare blir det ett medlemsmöte där valberedningens förslag kommer att behandlas. Det är fritt fram för medlemmarna att lämna in förslag på nytt kommunalråd eller andra förändringar att behandlas av valberedningen. Förslagen skickas till partiexpeditionen Socialdemokraterna Grönvägen 2 B 382 40 Nybro eller på mail info@socialdemokraternanybro.se. Expeditionen kommer att vara stängd hela juli, men postlådan kommer att tömmas med jämna mellanrum.

Vi önskar en trevlig sommar

Mikael Svanström
AK:s ordförande

Hans Dahlström
INFO-ansvarig

facebook Twitter Email