Rapport från KF dec 2010

Inga tåg-ingen radio.
Varje tisdag efter fullmäktiges möten sänder Café Rosen. I tisdag blev det ingen sändning vilket vi beklagar. Tobias som åker tåg för att komma till och från sin arbetsplats hann inte hem i tid. Eftersom Tobias sköter tekniken så är vi beroende på att han finns på plats. Sanningen är att han klarar en sändning utan oss, men vi klarar inte en sändning utan honom. Förr fanns det en generaldirektör på SJ som hade huvudansvaret för att tågen gick. Det var denne som man kunde skälla på eller revyförfattarna kunde skoja om när det inte fungerade. På något sätt har jag en känsla av att tågen på den tiden kom och gick när de skulle oavsett väder och vind. Men så skulle det förändras, Banverket skulle ansvara för rälsen SJ skulle konkurrensutsättas så att privata intressenter kunde få plats på den enda räls som fanns. Kommer tågen i tid bättre i dag än innan förändringen? Har servicen blivit bättre? Går det fler tåg nu? Har det blivit billigare? Kan man inte svara ja på dessa frågor har förändringen misslyckats och antingen får man ändra systemet eller återgå till det gamla. Nästa fråga är om moderatregeringen gör de nödvändiga satsningarna på järnvägen. Här kan vi bara notera att det finns pengar i statens kassakista för en rejäl utbyggnad av järnvägstrafiken. Något som också skulle bidra till att förbättra de katastrofala arbetslöshetssiffrorna. Men Borg och Reinfeldt håller emot. För dem är det viktigare att ståta med värdelösa rankningssiffror än att göra satsningar för framtiden. Trots allt tågstrul hoppas vi dock att våra trogna lyssnare även i fortsättningen kan träffa oss på Café Rosen varje tisdag efter fullmäktige.

Så vad hände på kommunstyrelsen?
Vi brukar ju kommentera händelserna i de högsta beslutande organen på Café Rosen. Nu få jag göra det här i stället. På kommunstyrelsen presenterade Energibolagen sin idé om en avfallspanna i Nybro. En nätt investering på 500 miljoner! Samtidigt satsar man på en liknande anläggning i Mörbylånga. Två är en för mycket och i samarbete med Cementa har KSRR lagt mycket krut på den öländska anläggningen. KSRR vill dessutom ha medlemskommunernas borgen för ett lån på 120 miljoner för att bygga en avfallsbehandlingsanläggning i Moskogen som skulle serva Cementa. Samtliga kommuner utom Nybro har gett klartecken. Problemen är att en investering på 500 miljoner i Nybro måste ha ett rejält underlag innan politikerna kan fatta ett sådant beslut. En borgen på 120 miljoner måste också vara försvarbar. Men den stora knäckfrågan är hur man skall kunna samarbeta i KSRR om varje kommun skall bevaka sin byfrågor. För att KSRR skall fungera måste det finnas en styrelse som oberoende av vilken kommun de representerar ser till KSRR:s bästa och därmed medborgarnas. En lösning vore om styrelsen skulle bestå av hälften politiker och hälften
oberoende ledamöter? Som ett svar på den senare frågan behandlade KS ett medborgarförslag om utträde ur KSRR. KS beslöt att sammanställa de synpunkter som hittills inkommit sedan starten 2006 och ta upp dessa
med KSRR. Där efter föreslå vidare åtgärder, där ett utträde kan komma att diskuteras beroende på vad samtalen med KSRR kommer fram till. Trots allt är det en ung organisation och man borde kunna göra förändringar så att medborgarna känner sig mer nöjda. Ursprungstanken med ett samarbete i denna viktiga miljöfråga kan inte vara helt fel.

Och vad sa man på fullmäktige?
Ordförande i Omsorgsnämnden, Bertil Johnsson, gjorde sin numera obligatoriska entré för att svara på omsorgsfrågor. Bertil är ju inte ordinarie i fullmäktige och får endast svara på frågor som ”gästtalare”. Denna gång handlade det om omsorgspersonalens utbildning som anses vara förhållandevis låg. Mycket beroende på att omsorgen har mycket äldre personal som anställts innan det fanns någon adekvat utbildning. Värdefull kunskap som dock inte finns nedtecknad i några betygspapper. Men nu hoppades Bertil på fler utbildningar på Åkrahällskolan som kan täcka det kommande behovet av nyanställningar. Bertil noterade att samtlig personal de senaste åren genomgått utbildning i hur man bemöter dementa, en mycket viktig kunskap inom omsorgen.

Budgeten ligger fast.
Den stora frågan var antagande av budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan för 2012-2013. Här kan man notera oppositionens sedvanliga bollande med siffror som skulle ge mer till många, men där man kan ställa de logiska frågan, var skall vi tat. Det är ingen hemlighet att kommunen de närmaste åren brottas med en stram budget där alla stenar måste vändas på. Debatten slutade som väntat med att majoritetens förslag antogs och att borgarna reserverade sig. Det politiska spelet var också intressant. Normalt så presenterar majoritetsledaren budgeten och sedan kontrar oppositionsledaren med sin budget. I det fallet borde det alltså varit det nya oppositionsrådet Peter Lilja som föredrog oppositionens förslag. Men i stället tog förre oppositionsledaren centerns Christina Davidson den rollen. Mycket märkligt. Över huvud taget synes den förr så välsmorda så kallade alliansen befinna sig i upplösning. (FP) och (KD) som förmodligen såg till att Peter Lilja fick platsen som oppositionsråd röstade nu mot (M) och med (C ) i vissa frågor. (SPI) hade som vanligt inga synpunkter men reserverade sig i vanlig ordning tillsammans med borgarna i olika frågor.

Inte mycket opposition från (SD) i flyktingfrågan
Tyst var det också från Sverigedemokraterna när det gällde mottagande av flyktingar. Dock vaknade herrarna till efter beslutet och reserverade sig.

Nybro Kommunbolag AB heter det nya bolaget.
Slutligen beslutades om det nya bolaget som kommer att heta Nybro Kommunbolag AB. Vi kan då, tack och lov, glömma det föreslagna namnet Nybro Holding AB. Det tackar vi för.

Middag och prisutdelning.
Var fjärde år gräver fullmäktige djupt i kassakistan och bjuder ledamöterna på middag. Säkert något som retar en del, men kanske är ändå de som använder sin fritid för att styra kommunen värd en uppmuntran? En anledning till detta speciella tillfälle är att man får en möjlighet att under trevliga former avtacka de som avgår ur fullmäktige med en blomma. En annan är att man kan visa sin uppskattning för de människor som får olika utmärkelser. Denna gång miljöpriset som gick till gymnasieeleven Emilia Karlsson för hennes envetna kamp för en bättre närmiljö och en större miljömedvetenhet. Ägarna till Agebo Aktivitetsgård, Roy och Lotta Jonsson fick Landsbygdsutvecklingspriset. Pristagarna skall vi försöka få till Café Rosen i början på nästa år.
Märkligt i sammanhanget var att ingen tidning eller kommunens egen hemsida fanns på plats för att dokumentera pristagarna eller de avgående ledamöterna. Med snön knarrade under klackarna vandrade så ledamöterna hem i den kalla vinterkvällen. Ett valår var avklarat, framför låg fyra år där löftena skulle förverkligas.
Rapport Hans Dahlström

INFO-utskottet med Milla, Laila, Gunnar, Mikael, Tobias och Hans önskar besökarna på hemsidan
en Riktigt God Jul.

facebook Twitter Email