Pseudodebatt

SPI har lämnat in en motion om parboende på våra särskilda boende. Det vill säga att om någon får plats på ett särskilt boende och den andra maken/makan vill följa med, så skall det vara möjligt. Detta är inget dramatiskt utan det fungerar så redan i dag. Om en äldre människa i ett par blir så dålig att det behövs den särskilda omsorg som ett särskilt boende kan erbjuda och det finns en make/maka så sker en planering tillsammans med bägge parter. Skulle då den andra partnern uttala ett önskemål om att flytta med så förs en diskussion med biståndshandläggaren och då löser man den situationen. Nu är det inte särskilt vanligt, i de flesta fall flyttar den dåliga partnern in på de särskilda boendet och den andra partnern bo kvar i hemmet.
Detta svarar också Omsorgsnämnden i ett utlåtande. Därmed borde saken vara utagerad.
I nämnden stödjer (M) och (KD) motionen. Man vill alltså ha ett fullmäktigebeslut på att det skall fungera som det redan gör. Vilket förefaller vara ett något märkligt resonemang.
När frågan skall behandlas i fullmäktige avviker vice ordförande i nämnden, centerpartisten Karin Helmersson. Centern hade inte reserverat sig i nämnden och Karin Helmersson skulle ha fått svårt att förklara denna omsvängning. I stället träder centerns oppositionsråd Christina Davidson in och stödjer motionen, därmed kör hon över sin egen partigrupp i omsorgsnämnden och framför allt dess ordförande Karin Helmersson. Avsikten är solklar från borgarna, man vill framställa det som om majoriteten är emot parboende. Den interna fighten inom centern mellan det ratade tilltänkta oppositionsrådet Karin Helmersson och Christina Davidson fortsätter.
Och frågan om parboende där alla egentligen var överens kommer med all säkerhet att dyka upp som en valfråga. Vilket var borgarnas avsikt med denna pseudodebatt.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email