Pressmeddelande

Nybro Socialdemokratiska Arbetareparti presenterar sin lista över kandidater till fullmäktige.

Listan innehåller 59 kandidater.

Listan toppas av kommunalrådet Inger Rydbrink och fastighetsskötaren Mikael Svanström. Bägge välkända profiler, födda och uppväxta i Nybro med en stark känsla för kommunen. Mikael är också Arbetarekommunens ordförande.

Vid senaste valet tog socialdemokraterna 21 mandat, målet denna gång är 25 mandat.

Listan är varvad med kvinnor och män så långt det varit möjligt.

Huvuddelen av kandidaterna tillhör LO och de flesta återstående TCO.

Sex kandidater på valbar plats är pensionärer och partiet är därmed det största intressepartiet för pensionärer.

Samtliga kommundelar är representerade på valbar plats och därmed är partiet det starkaste landsbygdspartiet.

Partiet går till val på en traditionell socialdemokratisk värdegrund med ett modernt tankesätt där skola, vård, omsorg och trygghet är i fokus.

Vi går till val på att värna en fri kommunal skola där alla våra unga är garanterade en bra undervisning under trygga förhållanden.

Vi går till val på att unga människor skall ha bra möjligheter till fritidssysselsättning och möjligheter till ett riktigt jobb när den dagen kommer.

Vi går till val på att värna en fri kommunal äldreomsorg som drivs av individuell omtanke långt borta från egoistiska vinstintressen.

Vi går till val på att äldre skall känna trygghet och har möjlighet till träffpunkter i alla kommundelar.

Vi går till val på att skapa olika former av boende för äldre.

Vi går till val på att värna om trygghet för de mest utsatta så att även de får möjlighet att skapa sig ett bättre och friare liv. Vi tror inte att fattigdom skapar bättre människor.

Vi går till val på att skapa ett samhälle där sjuka människor får vara sjuka. Där det satsas på rehabilitering och möjligheter att åter komma tillbaka till ett produktivt liv. Vi tror inte att det är möjligt genom att använda piska och bidragsbestraffningar.

Vi går till val på att alla inkomster skall beskattas lika, även pensionerna.

Vi går till val på att göra Nybro till en attraktiv kommun för boende, företag och besökare.

Vi går till val på att hela kommunen skall vara en enhet, ett levande centrum och levande ytterområden.

Vi går till val på jämlikhet där alla människor oberoende av vilka förutsättningar de har, ges samma möjligheter att forma sitt eget liv och påverka samhället. Först då ger vi individerna frihet.

Nybro möjligheternas kommun där människor trivs och mår bra.
Socialdemokraterna i Nybro kommun

facebook Twitter Email