7: Tobias Fagergård

Jag heter Tobias Fagergård och bor på Grönvägen i Nybro tillsammans med min fru Rosita, våra två barn Benjamin och Felicia samt hundarna Nala och Meja.

Mitt politiska uppdrag är för närvarande ledamot i Lärande- och kulturnämnden.

De tre lokala frågorna som jag brinner mest för just nu är:

  • Bristen på lokaler i både förskola och skola samt de stora barngrupperna/klasserna, vi behöver en långsiktig lösning på lokalförsörjningen.
  • Förbättrad arbetsmiljö skolan för både elever och lärare. Vi behöver fler vuxna i skolan och en utbyggnad av elevhälsan.
  • Nybros centrumutveckling, hur skapar vi tillsammans en mer aktiv stadskärna med mer aktiviteter?

 

I Sverige anser jag att de viktigaste frågorna just nu är.

  • Hälso- och sjukvården, det behöver göras stora satsningar på personal inom vård och omsorg med bättre arbetsvillkor, bättre löner och bättre arbetsmiljö.
  • Polisen, fortsatta satsningar på förbättrade villkor för polisen, mer resurser och bättre förutsättningar för att klara ut även de små brotten.
  • Kampen mot näthatet! Näthatet är just nu det största enskilda hotet mot vår demokrati.

 

Min personliga politiska paroll är.
”Ingenting är omöjligt, bara olika svårt” (Gunde Svan) med den inställningen blir varje utmaning lite lättare att ta sig an.

facebook Twitter Email