5: Börje Slättman

Börje Slättman 40-talist och infödd Nybrobo. Lantbrukare och tidigare industriarbetare med erfarenhet som sjöman. Bor i Ekaryd med hustru, katt och andra djur.

Politiskt engagemang sedan många år tillbaka. För närvarande vice ordförande i kommunfullmäktige och i Nybro Bostads AB samt i AB Nybro Brunn.

Betraktar mig själv som humanist med stort intresse av barn- och ungdomsfrågor, bostadspolitik, glesbygd samt integrationsfrågor.

 

facebook Twitter Email