2: Martina Aronsson

Jag heter Martina Aronsson och bor i Alsterbro med min man och våra två barn. Jag gick ut gymnasiet mitt i brinnande lågkonjunktur och under de första 4 åren i mitt yrkesliv hann jag med 7 olika karriärer innan jag bestämde mig för att läsa till sjuksköterska. Tack vare detta har jag viss insikt och nyfikenhet i många olika yrken och branscher. Efter ett antal år på akutmottagningen jobbar jag idag på landstingets IT-avdelning med vårdens IT-stöd.

Mina politiska uppdrag idag är vice ordförande i Lärande- och Kulturnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsen arbetsutskott.

Jag brinner för de frågor som får människor att utvecklas och känna sig trygga i vårt samhälle framförallt då mjuka frågor. Jag brinner för en jämlik skola där alla barn känner sig trygga och ges samma förutsättningar att växa och lära samt en framtidstro och nyfikenhet på livet.

En lyckad integration är nyckeln till en fortsatt bra välfärd. Utan människor som kan jobba kommer vi inte klara välfärden, inte heller kan näringslivet utvecklas om vi inte fyller på med mer arbetskraft. Därför är det viktigt att alla nyanlända snabbt får lära sig språket och får utbildning så att de kan börja jobba. Jag tror också det är viktigt att vi ser över och ger välfärdsjobbens arbetsvillkor som gör att fler människor kan/vill jobba i våra viktigaste branscher.

Min politiska paroll är trygghet, gemenskap och solidaritet eller som Palme sa ”från alla efter förmåga, till alla efter behov”.

 

facebook Twitter Email