10: BrithLouise Fagerstrand

Jag heter BrithLouise Fagerstrand och bor i Alsterbro. Lever ensam i mitt hus sedan maken gick bort. Har 2 söner och 5 barnbarn. Jag sitter i Fullmäktige, tekniska nämnden, överförmyndarnämnden, kommunala pensionärsrådet och valnämnden. Är också ersättare i kommunstyrelsen. Landsbygdsfrågor: Att med självklarhet inte glömma bort hela kommunen. Bostäder: Det vi hör är att det är för dyrt att bygga i dom mindre tätorterna, Lös det då! Kärnverksamheterna och en levande landsbygd. Hela kommunen ska utvecklas, inte avvecklas. (Inte bara tätorten)

facebook Twitter Email