Nämnder och styrelser

Följande personer representerar Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Nybro kommun:

Kommunfullmäktige
Börje Slättman Vice Ordförande
Anders Lundell Ledamot
Ann Hammenholt Ledamot
Ann-Christine Quist-Karlsson Ledamot
Bernt Jonsson Ledamot
Brith-Louise Fagerstrand Ledamot
Catarina Bentsrud Ledamot
Kaj Göransson Ledamot
Lennart Storm Ledamot
Martina Aronsson Ledamot
Martina Andersson Ledamot
Mikael Svanström Ledamot
Milla Dietrichson Ledamot
Natasa Djurovic Ledamot
Stig-Roland Fagergård Ledamot
Elsa Petersson Ersättare
Eva Karlsson Ersättare
Ingegerd Lagercrantz Ersättare
Joakim Johansson Ersättare
Maria Karlsson Ersättare
Wim Bengtsson Ersättare
Kommunstyrelsen
Mikael Svanström Vice Ordförande
Joakim Johansson Ledamot
Martina Aronsson Ledamot
Stig-Roland Fagergård Ledamot
Ann-Christine Quist-Karlsson Ersättare
Brith-Louise Fagerstrand Ersättare
Kaj Göransson Ersättare
Lärande- och kulturnämnden
Martina Aronsson Vice Ordförande
Catarina Bentsrud Ledamot
Tobias Fagergård Ledamot
Caroline Liffner Ersättare
Cristina Ternström Ersättare
Elsa Petersson Ersättare
Tuija Solin Ersättare
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden
Lennart Storm Vice Ordförande
Brith-Louise Fagerstrand Ledamot
Christer Wedell Ledamot
Joakim Johansson Ersättare
Individ- och familjenämnden
Ann Arleklo Vice Ordförande
Natasa Djurovic Ledamot
Roland Larsson Ledamot
Kenneth Eriksson Ersättare
Lena Jonsson Ersättare
Wim Bengtsson Ersättare
Omsorgsnämnden
Stig-Roland Fagergård Vice Ordförande
Martina Andersson Ledamot
Milla Dietrichson Ledamot
Catarina Bentsrud Ersättare
Eva Karlsson Ersättare
Ingegerd Lagercrantz Ersättare
Myndighetsnämnden
Ann Hammenholt Vice Ordförande
Robert Ternström Ledamot
Börje Bäckström Ersättare
Överförmyndarnämnden
Brith-Louise Fagerstrand Ledamot
Bernt Jonsson Ersättare
Valnämnden
Carina Akinder Vice Ledamot
Brith-Louise Fagerstrand Ledamot
Catarina Bentsrud Ledamot
Börje Bäckström Ersättare
Christer Jonsson Ersättare
Kaj Göransson Ersättare
Nybro Kommunbolag
Mikael Svanström Vice Ordförande
Martina Aronsson Ledamot
Anders Lundell Ersättare
Nybro Bostads AB
Börje Slättman Vice Ordförande
Peter Harrysson Ledamot
Michael Vejrum Ersättare
Naemi Hammarstedt Ersättare
AB Nybro brunn och Transtorpfastigheter
Mikael Svanström Ledamot
Milla Dietrichsson Ersättare
Nybro Energi
Anders Lundell Vice Ordförande
Kristian Lund Ledamot
Ann Hammenholt Ledamot
Rune Persson Ersättare
Urban Nilsson Ersättare

 

facebook Twitter Email