KF, Nämnder och Styrelser

Vi för inte längre egen sida för våra förtroendevalda utan länkar här istället till kommunens fantastiska hemsida. Välj socialdemokraterna under politiskt parti för att se vilka som är förtroendevalda för oss.

Nybro kommun » Förtroendevalda

facebook Twitter Email