Distriktskongress

Läs med webReader

 28 mars 2015 i Vimmerby

Kongressen ska behandla:

 • Motioner
 • Verksamhetsberättelse 2015
 • Avgifter 2016
 • Styrelsens förslag
 • Valberedningens förslag
 • Övriga förslag och rapporter från distriktsstyrelsen

Motioner till distriktskongressen

Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet. Motionerna ska ha tydliga att-satser. Mall för hur du kan skriva din motion finns på arbetarekommunens hemsida www.socialdemokraternanybro.se Motionen sänds enligt stadgarna till Nybro arbetarekommun för behandling senast 30 november. Arbetarekommunens styrelse kan antingen anta motionen som sin egen eller besluta att sända in den som enskild. Avslagna och besvarade motioner sänds inte vidare till partidistriktet

 

Motioner skrivs på följande sätt:

Exempelmotion

Rubrik – Barnomsorg på obekväm arbetstid

 Motiverande text:

Många kommuner i landet har i dag ingen barnomsorg på obekväm arbetstid, eftersom

det är frivilligt för kommunerna att tillhandahålla barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Kommunerna får inga pengar av staten för att finansiera den verksamheten. I dagens

samhälle är det många ensamstående som arbetar på obekväma arbetstider och har

stora problem med att ordna barnomsorg. Det kan vara så att båda föräldrarna arbetar

inom någon sektor som har skift eller oregelbundna arbetstider och inte har några

släktingar i närheten som kan ställa upp och hjälpa till med barnomsorg. Det kan

innebära att någon av föräldrarna måste säga upp sig från sin anställning eller inte kan ta

det erbjudna arbetet med sådana arbetstider.

 

Vi föreslår distriktskongressen:

Att-satser som ska behandlas av distriktskongressen:

Att                 alla ska ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Att                 se till att barnomsorg på obekväm arbetstid finns tillgänglig

Att                 motionen sänds till/vidarebefordras till

 

Motionär – Ulla Andersson, Breviks s-förening

Tage Erlanders hedesmedalj

Vid kongressen delas Tage Erlanders hedersmedalj för långt och troget arbete ut. Har du någon att nominera till medaljen skicka in ditt förslag till Nybro Arbetarekommun senast 9 november.

Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Antal medlemsår i SAP
 • Antal år som förtroendevald eller anställd i partiet. OBS kompletteras med en bilaga innehållande vilka uppdrag samt mellan vilka år
 • Nuvarande s-förening

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *