Partiet

Partikongress 2015

29-31 maj i Västerås

Tema: Framtidens jobb

och Framtidens Folkrörelse

Nomineringar av ombud

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunernas styrelse senast 9 november 2014. Arbetarekommunen sammanställer nomineringarna och skickar alla föreslagna kandidater till distriktsstyrelsen senast 24 november 2014.

Bifogat finner du en blankett som du kan använda för att nominera din kandidat. De uppgifter som behöver finnas i ansökan finner du längst ner på denna sida. Glöm inte bifoga digitalt foto. Observera att ofullständiga nomineringar returneras (ex. digitalt foto saknas, uppgiftsblankett ej ifylld)

 

Ombudsval

Poströstning sker i samtliga arbetarekommuner. Kalmar har 13 ombud som fördelas på 6 valkretsar. Nybro bildar gemensam valkrets med Emmaboda och Torsås och vi har tillsammans 4 ombud.

När det är dags för val får du hem ett kuvert innehållande valsedel och svasrkuvert. Kryssa för din kandidat och skicka till Arbetarekommunen med svarskuvertet.

Valet pågår under tiden 15 december – 25 januari, hela valperioden räknas som en valförrättning. Röstsammanräkning sker den 2 februari 2015.

 

Motioner till partikongressen

Kongressen behandlar endast motioner som handlar om kongressens tema. De motioner som inte rör kongressens tema kommer inte att behandlas utan hänskjuts till nästa partikongress 2017. Motioner till kongressen skickas in till Arbetarkommunen direkt eller via din S-förening. Motionerna behöver vara arbetarkommunen tillhanda senast 7 januari 2015. Arbetarekommunen hanterar sedan motionen och skickar de direkt till Kongressen senast 30 januari 2015

Uppgifter för nominering till Partikongress

Namn                                                                           Personnummer (10 siffror)

 

Bostadsadress                                                          Tel.nr                 Mantalskrivningsort

 

Postadress                                                                 Fackligt medlemsförbund      Antal år som medl.i SAP

 

Yrke                    Nuvarande titel                          Antal tidigare kongresser

 

Uppdrag i partiorganisationen                           Uppdrag i kommunen              Uppdrag i landstinget

Glöm inte skicka med digitalt foto

facebook Twitter Email