På tal om Åkrahällskolan i Nybro


Ser med stor tillfredställelse att engagemanget runt vår gymnasieskola i Nybro är stort. Det känns riktigt bra när före detta elever bekräftar det som nuvarande elever också anger i vår kvalitétsrapport, nämligen att elever som valt Åkrahäll för sina gymnasiestudier trivs mycket bra på skolan. Jag tycker detta säger mer än de uttalande som gjorts om skolan, trots att man inte har gått där. Jag vill påstå att resultatet som säger att 97% av eleverna trivs på Åkrahäll är i det närmaste unikt och placerar skolan på topplistan i Sverige. Att eleverna dessutom, med lärarnas hjälp och engagemang, presterar resultat som år efter år ligger i den absoluta toppen av våra gymnasium i Sverige, förstärker den bild av skolan som jag och många med mig har, att Åkrahällskolan är ett mycket bra val för gymnasiestudierna Detta bekräftas också av den analys som genomförts och som visar att det är en mycket liten del av eleverna som väljer andra skolor när jämförbara utbildningar och inriktningar finns på Åkrahällskolan. Sanningen är att det för närvarande är mindre är 20 elever av varje årskull som av någon anledning väljer att förlägga sina gymnasiestudier till annan skola. Orsakerna till detta kan vara flera t.ex en större stad som lockar (Kalmar), nya kamrater, kompisval m.m. Det är hedrande men också en utmaning att få fortsätta att arbeta med barnomsorgen och skolfrågorna i Nybro Kommun. Min ambition är att vi skall behålla de tätpositioner som vi har och förbättra det som vi inte är nöjda med.


Börje Slättman (Ordf. i Barn och Utbildningsnämnden)

facebook Twitter Email