Översvämning Nybro

Enligt vissa bedömare har de inte varit sådana översvämningar sedan 2002, enligt andra är det 35 år sedan sist. Vi konstaterar bara att Nybro drabbats hårt av det myckna regnandet och risken är att det kommer mer nederbörd, dock som snö. Ändå är det en mild västanfläkt om man ser på andra översvämningar runt om i världen. Men lite kusligt och hotfullt känns det.
Foto: Hans Dahlström

Aktuell vädersituation och vattenflöden
Krisinformation.se

facebook Twitter Email