Orsak och verkan

Varje sund och ansvarskännande medborgare borde ta avstånd från de bilbränder och annan skadegörelse som sker i vissa områden, nu senast i Göteborg. När man dessutom gör allt för att förhindra brandbilar och ambulanser att sköta sitt livsviktiga jobb och trakasserar andra yrkesgrupper som hemtjänstpersonal, så är det en helt oacceptabel situation. Det viktiga är att hitta förövarna och åtala dem efter de lagar som finns. Om detta kan det inte vara svårt att vara överens och den åsikten delas med de flesta boenden i de drabbade områdena. Utom då av den lilla klick som utför dåden. Men varför sker detta och varför verkar det som om dessa brott ökar. Tittar man ut över världen så skapas oroshärdar där orättvisorna är störst. Av samma orsak ökar den sociala oron i Sverige i takt med att klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar. En utbredd barnfattigdom utgör grunden för den oron. Jobbskatteavdrag och andra reformer som gynnar de rikaste och ställer arbetslösa, sjuka, pensionärer och andra grupper utanför ett ökande välstånd, har ett pris. Många människor är beredda att betala det priset för några hundralappar extra i plånboken. Andra vill ha en social demokrati. Men man skall alltid komma ihåg att det finns en orsak och en verkan. Ett tryggare Sverige är inte gratis.

Hans Dahlström (S)

facebook Twitter Email