OMSORGEN BEHÖVER ÖKA BEMANINGEN ÄNNU MER


Nybro måste öka bemanningen på sina särskilda boenden, menar Socialdemokraterna Mikael Svanström och Stig-Roland Fagergård, Omsorgen befinner sig i en krissituation.
Genom ökade statsbidrag från staten har Nybro kommun fått del av de så kallade Välfärdsmiljonerna – totalt för Nybro cirka 100 miljoner sedan regeringens tillträde. Pengarna var avsedda att stärka välfärden på kommunnivå.

”Trots detta får vi nu larmrapporter om att det är kris inom äldreomsorgen i vår kommun. Personalen rapporterar om att det blir fler och fler ­dementa på vanliga äldreboenden i avsaknad av ­demensplatser, att fler och fler med stora omsorgs­behov tvingas bo hemma med mycket stora hemtjänstinsatser för att det inte finns plats på våra ­särskilda boenden. Detta ­sliter hårt på vår personal, men också svårt för alla anhöriga som får ta ett tungt ansvar trots att de många gånger själva är gamla och sjuka”.

Vårt förslag 2015 om ett nytt särskilt boende har gjort att Nybro nu inte klarar att möta ­omsorgsbehovet. Att omsorgsnämnden fått åtta miljoner kronor extra i år till ökad bemanning är bra, men det är inte tillräckligt.
”Omsorgen behöver öka bemanningen ännu mer. Det är inte okej att den politiska majoriteten i ­Nybro bygger gigantiska budgetöverskott och därmed undanhåller medel som ska användas i väl­färden”.

Det behövs också fler omsorgsplatser – och det är akut brådska.
– Det är kö, som det ser ut just nu. Jag bedömer att det är tio personer som är i akut behov av plats, säger Stig-Roland Fagergård Vice ordförande i omsorgsnämnden.

– Det kan finnas möjlighet att skapa ytterligare ett par platser, men det är inte tillräckligt – det är ingen långsiktig lösning. Nu byggs Kvarnbacken om till demensboende, och det är en omständighet. För­utom det projektet menar vi att det behöver byggas ett nytt särskilt boende i ­Nybro, och det ska vara ett boende som kan ersätta Madesjögläntan. Gläntan är i dag ett boende på fyra våningsplan, det ger inte bra arbetsförhållanden.

facebook Twitter Email