Om Barometerns gynnande av fru D

För ortens tidningar gäller att följa minsta motståndets lag. Det gäller bland annat när man skall få kommentarer gällande olika beslut som tagits i kommunhuset. Nu har kommunen ett kommunalråd Inger och ett oppositionsråd fru Davidson. Får tidningarna inte tag i den ena så frågar man den andra. Logisk kan man tycka, men så enkelt är det inte. Oppositionsrådet leder oppositionen och har inget formellt ansvar för de beslut majoriteten fattar. Fru Davidson behöver inte svara gillande när hon får frågor om de åtgärder som beslutats. Inger måste däremot argumentera för att fattade beslut är det bästa för kommunen.

I torsdagens Barometern uttalar sig fru Davidson om mötesspåret i Örsjö. Hon ger inga besked om möjligheten till kommunal medfinansiering och använder uttrycket ”vi”. För tidningen måste det vara av intresse att läsarna får veta var oppositionen tycker i frågan. Inte vad fru Davidson har för åsikt som kommunal representant. Dessutom är hon inte ”vi”, ”vi” är den majoritet som fattar besluten. Hon ingår inte i någon koalition med majoriteten och hennes åsikt är bara intressant i hennes egenskap som oppositionsråd. Enkelt uttryckt, vad vill oppositionen i denna fråga!

I en annan fråga i samma tidning uttalar sig fru Davidson om solarier. Här kan hon tämligen riskfritt ha en åsikt och den tillkännager hon också. Folkhälsorådet har avlämnat ett remissvar där man hänvisar till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation till kommunerna att sluta erbjuda allmänheten möjlighet att sola i solarium på grund av att det kan öka risken för hudcancer. Detta gäller dock inte de medicinska solarier som behandlar vissa hudsjukdomar som psoriasis. Viktigt i sammanhanget är att det rör sig om två olika solarieformer vars effekt inte har med varandra att göra.

Om detta hade tidningen Barometern kunnat få information om man vänt sig till rätt person, tjänsteman eller politiker som kunnat frågan, i stället för att fråga ett oppositionsråd vars dörr råkade vara öppen när journalisten sprang omkring i korridoren.

Problemet är att tidningen inte är neutral på sina allmänsidor, alternativt inte förstår vem som har ansvaret i kommunen.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email