Nybro Brunn går i graven

Korrigering: Ibland blir det fort och rätt, men risken är stor att det blir fel om det går allt för fort. Lite fel blev det sist, Näringslivschefen finns under kommunstyrelsen och inget annat. Sedan var också MP med på båten och godkände uppgörelsen om Brunnen.

Fram till årsskiftet har Nybro Brunn varit moderbolag för kommunens aktiebolag. Från nyår blir det Nybro Kommun AB som övertar den rollen. Samtidigt har den nya näringslivschefen fått sitt huvudsäte Nybro Kommun AB, därmed flyttas huvudansvaret för näringslivsfrågor från Nybro Brunn. Under det sista året har Nybro Brunn sökt en ny vd, men inte lyckats. Med anledning av de förändringarna inom de olika bolagen i kommunen har därför frågan väckts om Nybro Brunn är ett tillräckligt kostnadseffektivt alternativ. En överflyttning av verksamheten till Nybro kommun skulle kunna ge en besparing på cirka 2.5 miljoner.

Ingen förändring av verksamheten
Förändringen är administrativ och kommer i princip inte att förändra verksamheten.

Organisationsflytten kommer att innebära:

NTU (Nybro Träutbildning), Nybro Vuxenutbildning, Riksglasskolan och liknande verksamheter flyttas till Barn- och Utbildningsnämnden. (Där de i stort funnits tidigare).

Näringsliv och Arbetsmarknadsenheten flyttas till Kommunstyrelsen. Den flytten har i stora delar redan skett i och med att näringslivschefen knutits till kommunstyrelsen.

Svetrak flyttas till Transtorpsfastigheter AB. Svetraks vidare öde är under diskussion.

Ägande, drift och underhåll av fastigheter flyttas till Teknik och Samhällsbyggnadsnämnden.

Nybro Brunns styrelse ändras till tre ordinarie ledamöter med tre ersättare i AB Nybro Brunn och Transtorpsfastigheter AB. Där utgår endast sammanträdesersättning och inga fasta arvoden.

Förändringen beräkna man klara av redan under första kvartalet 2013.

Uppgörelsen har fått klartecken från S, M, KD, V, SPI och FP. Däremot inte av Centern och Christina Davidson. Davidson är vice ordförande i Nybro Brunn och skulle gå miste om sitt arvode vid den föreslagna förändringen….

När Christina Davidson var oppositionsråd var hon heltidsanställd och tackade i alla fall inte nej till lönen. När sex partier av sju säger ja till en förändring får man väl hoppas att de sex har kontroll över situationen. Eller är det så att ”jag har rätt och alla andra har fel”.

facebook Twitter Email