Neddragningarna inom vård – skola & omsorg

Ett upprop till oss föräldrar.

Med den nuvarande regeringen och deras ideologi så kommer Sverige att fortsätta att halka efter med ett underskott på över 100 miljarder kronor nästa år och med lånade pengar. Detta är en oansvarig budget.
För tredje budgeten i rad justerar regeringen upp prognoserna för arbetslösheten och jobben. Men de lägger ändå inte om politiken.
Det är fortfarande samma gamla skattesänkningar som genomförs. I stället för att investera i det som kan skapa framtidens jobb och rejäla kunskapslyft.
Samtidigt borde regering investera mer i välfärden och minska klyftorna.

Regering har bedrivit en politik där resultatet blivit att lärare , fritidspedagoger & skolsköterskor fått lämna sina jobb.
Tydliga & långsiktiga statsbidrag till kommunerna hade gjort skillnad i varje klassrum & på varje skolgård.
När arbetslösheten ökar, skatteintäkterna sjunker och trygghetsförsäkringarna försämrats ökar kostnaderna för försörjningsenheten. Det är den kommunala budgeten som får betala.
Resultatet av jobbkrisen i vårt vackra land är att varje skolbarn får lite mindre uppmärksamhet, utrymmet för stök & stoj blir större och färre barn & unga kommer att nå sina kunskapsmål.

Det finns en ljusning i denna dystra verklighet och det är att Socialdemokraterna kommer till makten igen. De vill tillföra mer personal och mindre klasser i skolan, så att våra barn och ungdomar får en god och likvärdig utbildning.
Vi föräldrar måste våga se med sanningens ögonen hur den nuvarande regeringen har påverkat försämringen i skolorna.
Socialdemokraterna vill skjuta till en miljard kronor per år för att öka personaltätheten och minska klasstorlekarna.
Socialdemokraterna vill göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete & familj genom att öka tillgången till barnomsorg på kvällar & helger.
Detta är toppen för dem som har oregelbundna arbetstider, men också för dem som har tillfälliga arbetstoppar på jobbet.
Vi föräldrar bör tänka till både en, två och kanske fler gånger på vilka som styr Sverige idag.
Vad som är Orsaken till att Sverige har drabbats hårdare än omvärlden?
Mitt enkla svar; är att den borgliga regeringen har bedrivit en politik som försämrat den svenska ekonomin.
Det kära medföräldrar är något att tänka på innan vi ger oss på våra kommunala politiker i tidningar och på möten.

Magnus Persson Örsjö

facebook Twitter Email