Natasa Djurovic kandidat nr 12

Natasa Djurovic

Namn: Natasa Djurovic
Bostadsort: Nybro
Ålder: 36 år
Yrke: Verksamhetsutvecklare

Kort info om vem är jag:
Jag är en 4 barns mamma som bor med sambo och barn i Nybro, där jag är uppvuxen. Jag är en person som uppskattar ärlighet och är principfast, värnar om rättigheter och skyldigheter i samhället. Brinner för mina barn och deras intressen och gillar att ha många järn i elden.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
Jag engagerade mig politiskt i Nybro för att jag brinner verkligen för alla samhällsfrågor. Jag har mött och upplevt många instanser i vårt samhälle som har utvecklingspotential och jag vill vara delaktig i hela utvecklings/förbättringsarbetet och utveckla/ändra allt till det bättre. Allt kan alltid bli bättre men det krävs att man aktivt kommunicerar och arbetar med det.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
För mig är de viktigaste frågorna barn, skola, integration, rättigheter kontra skyldigheter och arbetsfrågan, samt våra erfarna äldre. Alla frågor berör oss alla och på ett eller annat sätt är vi en del i allt som utspelar sig.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
Man ska rösta på Socialdemokraterna för att vi kan, vill och törs påverka och förändra

facebook Twitter Email