Möte vid Gula Grillen i Kungshall


Möte vid Gula Grillen i Kungshall, med korvgrillning och Håkan Juholt i högform. Hela gänget med Inger och Mikael i spetsen ställde upp i detta vårt starkaste fäste. På bilderna syns bland andra Gula Grillens general Richard, vår egen flöjtist Catarina, som förresten kommer att spela på Qvarnaslät på lördag. Alltid närvarande Kaj och vår lokala riksdagskandidat Karl. I Kungshall är vi bland vänner som vet att vi för deras talan.

facebook Twitter Email