Milla Dietrichsson nr 14

Milla Dietrichsson

Namn: Milla Dietrichsson
Bostadsort: Norra Bäckebo, Örsjö
Ålder: 52 år
Yrke: Platschef
Kort info om vem är jag:
En positiv och engagerad person som värnar om alla människors lika rätt till utbildning, vård och en trygg ålderdom.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
För att kunna bidra till att förbättra och utveckla. För att genom socialdemokratisk politik förändra vår kommun.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Vård, skola och sysselsättning, bostäder, utbyggnad av infrastrukturen och skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat i Nybro kommun.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
Tillsammans är vi starka, med en socialdemokratisk ledning har vi möjlighet att skapa ett bättre Sverige som är solidatiskt och rättvist. Detta gör vi skapa fler jobb, satsa på utbildning och utveckling, satsa på våra ungdomar och gamla. Vi värnar alla människors lika värde och att alla ska kunna få ett tryggt och bättre liv!

facebook Twitter Email