Mikael Svanström sjuk

Tyvärr är Mikael Svanström sjuk och det är idag oklart när han kommer tillbaka till politiken. Vi har i nuläget inte har utsett någon person för att ta Mikaels roll under hans sjukdom. Hittills har allt varit ganska oklart och i väntan på att vi vet mer kommer vi som har uppdrag som vice ordförande i nämnder och styrelser att dela på uppgifterna och ni är välkomna att kontakta oss.  Vi ska göra vårt bästa för att snabbt kunna besvara era frågor. Då vi inte är heltidspolitiker kan vi inte alltid svara direkt men lämna då ett meddelande så återkommer vi.
Ifall ni är osäker på vem som kan vad så kommer här en uppfräschning
Martina Aronsson KSAU, LoK, gruppledare KF
Stigroland Fagergård KSAU, Omsorgen
Lennart Storm Teknik och Samhällsbyggnad
AnnChristin Quist-Karlsson Individ och Familj
Ann Hammenholt Myndighetsnämnden
Börje Slättman Nybro Bostads AB
Anders Lundell Energibolagen
facebook Twitter Email