Mikael Svanström omvald som ordförande i Nybro Arbetarekommun


I en fullsatt församlingssal i Örsjö höll Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommun sitt årsmöte. Mötet inleddes med att Roy Runmark redogjorde för Byalagets arbete med att sätta fart på Örsjö. En hel del beröm faktiskt för stödet från kommunen i olika sammanhang. För att leda mötet hade Roland Svedestam från Torsås inkallats. Mikael Svanström valdes åter som ordförande i två år.

Styrelsen fick följande sammansättning: Mikael Svanström Madesjö ordförande Martina Aronsson, Alsterbro vice ordförande, Carina Akinder, Nybro sekreterare, Eva Karlsson, Glasbygden, vice sekreterare, Ann Hammenholt, Nybro kassör, övriga ledamöter Bernt Jonsson Hanemåla, Karl Längberg, Nybro, Kaj Göransson, Abbetorp/Bäckebo, Milla Dietrichson Örsjö.

I de flesta utskotten blev det mycket omval. Två som lämnade sina uppdrag var Tobias Åberg och Hans Dahlström som varit naven kring informationsutskottet i flera år och som trots åldersskillnaden fungerat mycket bra tillsammans. Hans lämnade också sitt uppdrag som ordförande i AK:s valberedning.

Två tunga frågor togs upp. Dels åtgärder mot vildsvinen som blivit en plåga långt inne i samhällena, speciellt i Alsterbrotrakten. Dels bankernas tilltag att inte längre ta emot kontanter vilket försvårar tillvaron för stora grupper i samhället. AK:s styrelse fick i uppdrag att gå vidare med frågorna och försöka föra dem till en högre beslutsnivå. Mötet avslutades sedan med en underbar smörgåstårta.

facebook Twitter Email