Medborgarkontoret invigt


För cirka 15 år sedan bildades en politiskt sammansatt demokratigrupp. I denna grupp togs frågan upp om ett medborgarkontor. Gruppen tittade bland annat på hur man hade löst frågan i Gnesta. Vid det tillfället var det endast vi socialdemokrater som visade intresse och frågan rann ut i sanden. För något år sedan togs frågan upp igen och tillsammans med V och MP bildade S en arbetsgrupp. Måndagen den 4 april kunde så kommunalrådet Inger Rydbrink inviga det nya Medborgarkontoret. En av de stora entusiasterna har varit Mats Arnér som aldrig släppt frågan om ett medborgarkontor, sedan den kom upp på bordet för flera år sedan. När det nu stod färdigt var det Mats som genom ett jättearbete kunde se kontoret ta form och börja fungera. I sitt öppningstal poängterade Inger vikten av service, dialog, tillgänglighet och medborgarnytta. Om att sätta medborgarnas behov i centrum vid kontakterna med kommunens olika förvaltningar. Glada och förväntansfulla verkade också de medarbetare som växelvis skall bemanna kontoret. Ett resurssystem där de anställda från olika förvaltningar skall ansvara för kontoret i ett rullande schema, samtidigt som de under tiden tar med sig sitt ordinarie arbete. Rent praktiskt fungerar det så att medborgarna skall kunna ringa 45701. 45702, 45703 och 45 704 och få svar direkt på sina frågor, oavsett vilken typ av frågor man har. För besökare är kontoret öppet måndag till fredag 08.30 och 16.00. Inger menade i sitt tal att detta är de första stegen för att utveckla dialogen med medborgarna, det vi kallar deltagande demokrati. Redan nu finns andra möjligheter att medverka i den demokratiska debatten genom exempelvis medborgarförslag, allmänhetens frågestund på fullmäktige, möjligheten att lämna synpunkter och facebook. Inom en nära framtid skall kommunen kunna erbjuda mer utvecklade former av e-tjänster. Ingers förhoppning var att medborgarkontoret skulle medverka till ett ännu bättre omdöme om Nybro som en kommun där politiker, tjänstemän och anställda tog sina uppdrag på allvar och verkligen bemöter medborgarna professionellt och med integritet. Med orden ”Medborgare- vi finns här för er” förklarade därmed kommunalrådet medborgarkontoret för öppnat.

facebook Twitter Email