Med vilja och entusiasm mot kongressen

DSCN4658-001 De talar om framtidsparti, härifrån och framåt, men samtidigt är det ett socialdemokratiskt honnörsord, Solidaritet, som lyser igenom. Martina Aronsson, Anders Lundell och Maria Ixcot-Nilsson representerar regionen Nybro, Emmaboda och Torsås vid den socialdemokratiska kongressen första veckan i april. När de nu kallat pressen för information är det samma känsla som när fotbollslagen har pressmöte innan den allsvenska premiären. Viljan, entusiasmen och tron på att kunna skapa ett bättre Sverige lyser igenom. Ibland snubblar de på orden och avbryter varandra i ivern att förklara sina idéer. De är taggade och fast beslutna att driva sina frågor.
Jobben är huvudfrågan
Huvudfrågan är given, full sysselsättning är målet. Vägen dit är svår och måste delas upp i etapper. När det gäller ungdomsarbetslösheten sympatiserar de med SSU, en jobbgaranti inom 90 dagar. De vill ha framtidskontrakt under utbildningstiden. Innan 25 års ålder skall i princip alla ha en gymnasiekompetens. Det är möjligt om man sätter in stimulerande åtgärder och klara mål. Läxhjälp i skolan och inte ett s.k. rutbidrag för de som har råd att betala. Skolans undervisning skall kompensera den brist på förmåga och kunnande som eventuellt saknas hos föräldrarna så att alla barn får samma förutsättningar. Förr började man inom ett yrke och stannade där arbetslivet ut, i dag byter man yrke beroende på många faktorer och därför är det nödvändigt med ett livslångt lärande. Det måste vara enklare att byta inriktning och därför är det nödvändigt att det är ekonomiskt möjligt att ta en utbildningspaus.
Utjämning av löneskillnader och skatt efter förmåga
Det är nödvändigt att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och mellan storstad och landsbygd. Att de som tjänar mest betalar mest i skatt. Alla ska kunna leva på sin lön och kunna delta i samhällslivet. Det gäller inte minst barn där vi ser en ökande andel barn i familjer med låga inkomster. Felaktigt kallat barnfattigdom, där det inte är barnen som är fattiga utan föräldrarna. Martina redogjorde senare på fullmäktige på ett lysande sätt den socialdemokratiska gruppens syn på den problematiken. Vi ser i dag ökande klyftor och det leder till ett hårdare samhälle och en tuffare attityd med en ökande brottslighet.
Bort från Reinfeldts och Borgs bidragslinje
Regeringens modell med riktade rabatter som rut- och rotbidrag, restaurangmoms och så vidare är ingen långsiktig lösning. Det är en linje som i dag ger cirka 120.000 bidragsjobb och detta av en regering som anklagar oppositionen för att ha en bidragslinje. Ganska absurt.
Motioner och synpunkter från gruppen
Under kongressen finns det en motion från Nybro om möjligheten att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. Denna fråga styrs av EU, men Nybro AK vill ändå belysa den. Från landstinget kommer en motion om förbättrad kollektivtrafik, framför allt på järnvägen. Andra frågor är en rättvis skatt för pensionärer och en översyn av nuvarande pensionssystem så att människor även i framtiden kan se fram mot en trygg tillvaro på äldre dar. Kostnaderna för mindre orter när det gäller utbyggnad av fibernätverken bör ses över så att hela Sverige får samma möjligheter.
Hur ser man i Nybro på nästa års kommunalval.
I Nybro har vi i dag en koalition mellan socialdemokraterna och flera borgliga partier. Detta har varit nödvändigt då socialdemokraterna inte har en egen majoritet och det finns ett antal tuffa beslut som måste tas. Då måste det finnas en stabil majoritet för att förankra besluten. Inför nästa val kommer socialdemokraterna att gå till val med sitt egna program för vad vi tror att är bäst för Nybro kommun. Vi ambition kommer att vara att få över 50% av rösterna. Sedan är det väljarna som säger sitt och utifrån det resultatet skall det bildas en stabil majoritet som kan leda kommunen. Men innan valet är det ingen som vet hur den majoriteten kommer att se ut, så varje parti får föra fram sin politik.

Vi önskar Maria, Anders och Martina lycka till i sitt ansvarsfulla uppdrag.
Text och bild Hans Dahlström

facebook Twitter Email