Malsore Drini SSU på 1 maj

Något sent fick vi på hemsidan in Malsores tal på 1 maj. Men bättre sent än aldrig. Malsore började med att tala om solidaritet. Den solidaritet den borgliga regeringen nu försöker bryta. Där människovärde mäts i pengar. Hon undrade vilken arbetslinje ett femte jobbskatteavdrag skall ge när de fyra första inte lyckats bryta arbetslösheten. När 25% av de unga börjar sitt yrkesliv med att vara arbetslösa. En arbetslinje där unga människor i genomsnitt hinner bli 27 år innan de får sitt första jobb. Där ungdomar anställs på bemanningsföretag med dåliga löner, samtidigt som Maud Olofsson tycker att ungdomslönerna är för höga. Där unga tvingas välja bort ett medlemsskap i A-kassan för att de inte har råd med avgiften. Malsore menar att problemet är att det inte finns butiker som tar mindre betalt av unga, att det inte finns hyresvärdar som har ungdomshyror. Det finns ingen värld med lägre levnadskostnader för unga människor. Den form av lönedumpning som Maud Olofsson vill ha leder bara till att övriga löner pressas nedåt. Malsore fortsatte med att kritisera regeringen Reinfeldt med Folkpartiet i spetsen som aggressivt förespråkat friskolor där riskkapitalister kunnat göra miljonvinster. Något som lett till en sorteringsskola som sorterar ut svaga elever, ökar klassklyftorna och splittrar samhället. Malsore förespråkar i stället en satsning på lärarutbildning, löneökningar för lärarna, mer tid till undervisning och att rektorernas roll och ansvar förtydligas. Som avslutning poängterade Malsore Socialdemokratins roll som en frihetsrörelse för alla.

facebook Twitter Email