Maj/ Juni 2012 och tuffa tag.

Underhåll av järnvägen. Regeringens syn på järnvägstrafiken påminner om Hasse Alfredssons pensionerade stins som sa: ”Där går ett tåg och det ger jag fan i. Där går ett till och det ger jag också fan i.” Nu fick man bakläxa i riksdagen och underhållet på järnvägsnätet skall åter skötas av staten. Visserligen var det Göran Persson som drog igång privatiseringen, men om det inte fungerar får man ändra oavsett varifrån åtgärden kommer.

Vinster i vård, skola och omsorg vill inte LO ha. Nu får vi bara hoppas att Karl-Petter och Stefan kommer överens. Men de är ju metallare och vana förhandlare så det skall nog gå bra.

KU:s anmärkningar mot regeringen har duggat tätt denna vår. Infrastrukturminister Elmsäter-Svärd fick prickning för att hon slarvat bort 125 miljoner av de pengar som skulle använts för underhåll till järnvägen. Inte undra på att tågen står stilla.

Barnfattigdom. Vi har uppmärksammat det flera gånger i den här spalten och nu kommer en ny rapport. FN:s barnfond UNICEF konstaterar att Sverige är ett av de 35 rikaste länderna där barnfattigdomen ökar mest. Exempelvis har Polen, Grekland, Estland och Ungern bättre ranking. Hur länge skall välståndslandet Sverige behöva skämmas?

Klyftorna mellan rika och fattiga i Sverige ökar enligt en OECD-rapport. (En fransk förkortning för en organisation för samarbetet och utveckling mellan industriella länder. Har säte i Paris). Regeringen hävdar att siffrorna är missvisande. Man vill undanta den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst och den tiondel som har högst. Förnekelse in absurdum. När skall Reinfeldtadministrationen försöka göra något åt problemen, i stället för att lägga alla energi på att förneka dem.

Tuffa tag på twitter. Peter Lilja (M) och Jimmy Lord (KD) fightas på twitter om lärarlöner. Tonen är stundtals ganska rå, där Lilja bland annat säger att Lord är naiv, okunnig och populistisk. Hia er lite pojkar och gå till hotellet och ta en öl i stället.

Tuffa tag i fullmäktige som tillfälligt var förlagt till Alsterbro där Markus Lund (S) och Christina Davidson (C) hade en häftig diskussion. Något som uppskattades av de många åhörarna. Det handlade om huruvida oppositionen fick tillräcklig insyn i budgetarbetet. En liten detalj, Christina påstod att centern aldrig var inbjuden till samarbetet. Men det är ingen hemlighet att Christina var öppen för samarbete, men blev nedröstad på ett centermöte av Helmerssonfalangen. Men Markus signalerar att dörren fortfarande är öppen.

Tuffa tag från de unga. Under allmänhetens frågestund ställde Lukas Aronsson en tuff fråga till Peter Lilja om vad moderaterna gjorde av skattepengarna. Något som ställde Peter lite. Senare tog Lukas diskussionen med Bosse Angelöw som föreläste om härskartekniker. Lukas är tio år och hans mamma Martina sitter i fullmäktige. Kan tro att det blir häftiga diskussioner hemma vid det köksbordet.

Otrevliga typer. Först en intervju med Alexander Bard och sedan en med Linda Skugge. Väldigt otrevliga besserwissrar, som gottar sig i sin egna upplevda fullkomlighet och diskuterar resten av mänskligheten från sitt oberperspektiv.

Till sist konstaterar vi att Julian Assange fortfarande inte utelämnats till Sverige trots dom från Englands högsta domstol. Pengarna styr rättvisan. Hundratals människor viftar med plakat till förmån för Assange och dessa människors enda insikt är färgade uppgifter från s.k. social medier. Håller med Strindberg, Ur led är tiden.

Hans Dahlström Krönikör

facebook Twitter Email