Kulturhuset Kristallen

En av lokaltidningarna påstår att fullmäktige beslutade att utreda Kulturhuset Kristallen (f.d. Folkets Hus) för att säljas. Det enhälliga beslutet i fullmäktige var att utreda Kristallen och omgivande marks fortsatta verksamhet och användande. Däremot var den socialdemokratiska fullmäktigegruppen överens om att det i nuläget inte finns någon anledning att diskutera en försäljning. Huset med dess verksamhet skall även fortsättningsvis vara i kommunal ägo. Detta bland annat för att garantera bion och övriga samlingslokaler (med exempelvis Bingon) fortsatta verksamhet.

facebook Twitter Email