Krister Örnfjäder på besök

En fråga som  Krister fick svara på och som vi ofta fått i valstugan är vad det är för skillnad på borgarnas och vår minskning av skatten till pensionärerna. Så här ligger det till. De rödgröna har lovat att så fort det är möjligt skall man återgå till att pensioner, (som är en uppskjuten lön), sjukersättningar och andra ersättningar skall beskattas efter samma skatteskala som lön. Vi skall alltså inte ha skilda skattesatser och inte dela in människor i bärande och tärande eller annan diskriminering. Borgarna vill sänka skatten för pensionärer, dock inte i samma utsträckning som vi och de vill inte jämställa pension med innestående lön. De säger sig vilja sänka skatten ”i mån av utrymme”. Det vill säga att de är samtidigt  beredda att öka skattetrycket för pensionärer om de anser att rikets finanser så kräver. Skillnanden mellan beskattning av pension och lön kommer att fortgå med borgarnas förslag eftersom de tänker sänka skatten för löntagare med mer än man sänker skatten på pensioner. Alltså blir det i praktiken ingen skillnad mot nuvarande läge.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email