Kommentar 110611

Vad gör de en lördag vid Gula Grillen?
Det snackas mycket om Gula Grillen i Kungshall och vad det är för speciellt med det. Svaret syns på de här bilderna.

De boende tyckte att sanden runt grillplatsen behövde ersättas med mera lättskötta stenplattor. Alltså tiggde man till sig lite överblivna plattor och stenar, började gräva på fredagseftermiddagen, när man kom hem efter sitt ordinarie jobb. På lördag morgon fanns ett tiotal personer, inklusive barn, på plats och fortsatte jobbet. Allt började med en idé och omsattes i praktiken med frivilligt arbete. Att vilja något och ta ansvaret för att det blir gjort är hemligheten med Gula Grillen, oavsett om det gäller plattorna på grillplatsen, en kubbturnering eller en mötesplats för nyblivna föräldrar. Gör du det inte själv är det ingen annan som gör det heller! Sedan är det en fördel att kommunen, bostadsbolag och olika föreningar finns med på ett hörn. Men utan de boende själva hade det aldrig blivit en verksamhet där alla känner sitt ansvar och är delaktiga.

Denne Juholt i farten igen.
Så har maffian i Stockholmsmedia tyckt till igen. Nu gör man allt för att skapa bilden av Håkan som en velputte. Men vad var det som hände i Libyenaffären egentligen. Håkan gick ut stenhårt och krävde hemtagande av flygplansstyrkan i Libyen. Reinfeldt fick kalla fötter eftersom han inte ville stå ensam ansvarig för det svenska åtagandet. Feg som han är så gick han inte i svaromål på Håkans replik utan överlät det i vanlig ordning till ansvariga ministrar. Reinfeldt vill flyta ovanpå och tar aldrig repliker eller försvarar regeringsåtgärder. När uttalade han sig exempelvis om Fas 3? När Håkan kräver att flygplanen skall tas hem från Libyen, vet alla som suttit i en förhandlingssituation vad det handlar om. Utom möjligen mediamaffian i Stockholm. När Urban Ahlin och Carl Bildt träffas för att förhandla så har Håkan skapat förutsättningarna. De socialdemokratiska kraven måste tillgodoses för att några flygplan skall få stanna kvar och då med lite annorlunda uppdrag. Följden är att idag är det Håkan som styr svensk utrikespolitik och inte administrationen Reinfeldt. Något till och med Aftonbladets ledarsida noterat. (Däremot är det knappast troligt att ett sådant erkännande skulle komma från Mellin!). Samtidigt noterar SIFO 5% plus för socialdemokraterna i sin senaste opinionsundersökning. Vilket tyder på att svenska folket är självtänkande och struntar i Stockholms mediamaffia.

Matpriserna i Nybro
Lokalredaktionen i Kalmar har fått sin egen Janne Josefsson. Kopplingen mellan Sveriges oberoende statliga radio och högerstyrda Barometern döljs inte på något sätt. Ett stort nummer gjordes av en koppling av hyrorna och elräkningen på Strandvägen, där det visade sig att förbehållsbeloppet påverkades. Nu är förbehållsbeloppet inte lagstadgat utan något som de flesta kommuner har i varierande storlek. I det här fallet påverkade kopplingen mellan hyra och elräkning sex boende som klarade förbehållsbeloppet i alla fall. För en ringa kostnad på 30.000 om året justerade förvaltningen detta irritationsmoment. Nu ifrågasätts matkostnaderna då priset per portion är lika oavsett om man intar portionen i hemmet eller på det särskilda boendet. Frågan är om det finns något system i sammanhanget som åstadkommer millimeterrättvisa? Där emot kan det vara fullt rimligt att diskutera om priset ligger på rätt nivå.

Text och foto Hans Dahlström

facebook Twitter Email