Karl Längberg nr 23

Karl
Namn: Karl Längberg
Bostadsort: Nybro
Ålder: 29
Yrke: utbildad gymnasielärere
Kort info om vem är jag är:
Jag engagerade mig tidigt i SSU och har varit fritidspolitiker i sedan 2006. Kandiderar till riksdagen med plats 5.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
För mig är det viktigt att skapa lika förutsättningar inför framtiden oavsett människors bakgrund och ekonomiska ställning.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Jag vill förbättra kommunens ekonomi och bedriva en bra välfärd.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
Sverige kan bättre

facebook Twitter Email