Jobbskatteavdrag

Svar till Evald Olsson Kycklingtorp

Förr visste man vad Evald Olsson i Kycklingtorp skulle skriva om, miljön och kärnkraftsmotstånd. Så gjorde Maud Olofsson sitt stora svek mot sina väljare och Evald Olsson tystnade på insändarsidorna. Nu har han hittat ett nytt favoritobjekt som skall frälsa Sverige, ”Jobbskatteavdrag”.

Det är bara det att argumenten håller inte. När sjukdom, arbetslöshet och pensionering innebär försämrad levnadsstandard så sprider sig oron bland de som fortfarande har ett jobb. Bastryggheten försvinner och man måste gardera sig inför en oviss framtid. För att klara ekonomin tvingas kommunerna att höja skatter och avgifter, samtidigt som de privata kostnaderna för försäkringar och liknande utgifter har ökat. Det s.k. jobbskatteavdraget blir uppätet och skulle det, mot förmodan, bli något över så är det marginellt och lär inte öka någon konsumtion. Vilket var hela idén! Däremot har vi fått en större andel människor som lever på marginalen och har svårt att klara vardagens utgifter. Med andra ord är jobbskatteavdraget en stor borgerlig bluff där det i längden bara finns förlorare.

Mikael Svanström (S)
ordf. i Nybro Arbetarekommun

Kaj Göransson (S)
ledamot i Nybro Arbetarekommun

facebook Twitter Email