Jan Eliasson på Åkrahällskolan

300 åskådare applåderade när fullmäktiges ordförande Bernt Jonsson tackade för föreläsningen

Så stod han där diplomaten, f.d. ordförande i FN:s generalförsamling, medlaren plus en hel skrälldus med andra titlar och uppdrag. I sex månader var han Sveriges utrikesminister, där efter ett val som resulterade i att Carl Bildt övertog ministerposten. Ett av de största nedbyten vi har sett. Från scenen på Åkrahällskolan kunde Jan Eliasson blicka ner över kommunalråd, kommunchef, övriga politiker och kommuntjänstemän som lika andäktigt som de närvarande studenterna lyssnade på hans tankar om världen och människorna. Vid flera tillfällen vände han sig direkt till studenterna med uppmaningar om att se världen och hjälpa till att förändra den, som om han hade givet upp hoppet om politiker och andra makthavare. Res ut, lär er flera språk, ta del av andra kulturer och lär er att förstå, uppmanade han studenterna.

Jan Eliasson pratar om FNs vattenprojekt

Samtidigt gav han en känga till moderatregeringen som infört höga avgifter för studenter från fattigare länder, vilket inneburit att utbytesstudenterna från dessa länder har minskat från 16.600 till 1.280. Något som bland annat exportindustrin beklagar då dessa studenter ofta blir en nödvändig länk i handelsutbytet med länder i Afrika, Asien och Sydamerika där mycket av den framtida marknaden finns. I nuläget leder Jan Eliasson ett FN-projekt som skall verka för vattenförsörjningen i världen. I många länder dör människor av törst, därför att vattnet inte längre är drickbart. Medan vi använder friskt vatten i toaletterna! Från aulan gick åhörarna efter en och en halvtimme, tankfulla men också inspirerade. Det finns en värld utanför våra gränser det gäller bara att vara öppen för den. En berömd och aktad svensk hade gett den insikten, en svensk internationellt fullt jämförbar med Dag Hammarsköld och Olof Palme.
Hans Dahlström

Jan Eliasson talar till och med ungdomarna
facebook Twitter Email