Insänt Barnfattigdom

Jag blir förbannad, besviken och ledsen när man i riksdagen diskuterar den höga barnfattigdom som vi har i välståndslandet Sverige. Man diskuterar inte sakfrågan, hur vi skall förbättra för de barn som lever i fattigdom, utan håller i stället på med ifrågasättande av varandras argument och vem som är skyldig till vad. Men det är inga barn hjälpta av. I den barnkonvention artikel 4 som Sveriges riksdag antagit står det att varje land är skyldig att använda sina yttersta resurser för att skapa drägliga levnadsvillkor för barnen i det egna landet.Det handlar alltså inte om någon jämförelse med Somalia, Brasilien eller något annat land, utan gäller förhållandet mellan rika och fattiga i Sverige. Rädda Barnen har lämnat en rapport baserad på Statistiska Centralbyråns inkomstfördelningsundersökning. Den säger att över 11 procent, eller cirka 220.000 barn lever i fattigdom enligt barnkonventionen artikel 4. Den här gruppen har inte fåttta del av den ökande levnadsstandarden utan står kvar på samma nivå som tidigare.Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ifrågasätter Rädda Barnens rapport. Barn-och familjeminister Maria Larsson (KD) kallar rapporten oseriös. Man kan då fråga sig vems intressen ministrarna anser att Rädda Barnen företräder? Av vilken anledning skulle Rädda Barnen och Statistiska Centralbyrån redovisa en felaktig siffror? I ett försök att röra till begreppen diskuterar man relativ och absolutfattigdom. Men då har man inte läst på artikel 4.Men barnfattigdom är en känslig fråga och borgarpressen gör allt för att ifrågasätta Rädda Barnens rapport. Den allra mest korkade ledarsida jag någonsin läst skriver följande:”Det kommer i sin tur att leda till att vissa kommer att prioritera att arbeta 100 timmat i veckan föratt kunna åka jorden runt på sommarsemestern medan andra kommer att välja deltidsarbete för sina nära och kära.”Alltså föräldrarna till 220.000 barn som lever i fattigdom har valt detta genom att arbeta deltid för att på så sätt kunna vara nära sina barn. Å andra sidan ser tydligen ungefär lika många barn aldrig röken av sina föräldrar efter som de arbetar 100 timmar i veckan för att familjen skall kunna åka jorden runt. Även om de barnen kan få allt de pekar på, så är det nästan lika illa.Faktum kvarstår, drygt elva procent av alla barn växer upp i fattigdom och de kommer i många fall få ett besvärligt fortsatt liv på grund av den dåliga starten. Detta fastslås i en rapport som Socialstyrelsen lämnat. Men den skall väl ifrågasättas den också av Reinfeldt och hans medlöpare.

Hans Dahlström (S)
OBS. Denna insändare är också inskickad till Barometern, Östra Småland och Nybro Tidning. Jag ber läsarna av hemsidan att bevaka och gärna ifrågasätta om tidningarna inte tar in insändaren. Ett av partiets stora problem är att vi har svårt att nå ut till tidningsläsarna med våra budskap. Speciellt gäller det högerpressen.

Med vänlig hälsningHans

facebook Twitter Email