Insändare Om Alsterbro

Regionförbundets Håkan Brynielsson har i sitt senaste veckobrev tagit upp frågan om befolkningsomflyttningen. Välutbildade yngre människor flyttar från landsbygden till storstäderna. Sverige har den 6:e mest koncentrerade befolkningen av samtliga OECD länder. Detta innebär att fler mindre orter riskerar att dö ut. Det finns dock undantag även i vår närhet, Saltvik (Oskarshamn), Dunö (Kalmar), Vickleby (Mörbylånga) och Oknö (Mönsterås). En studie, Orter med befolkningsökning, har tittat på orter med positiv befolkningsökning trots att hemkommunens befolkning minskat och funnit vissa gemensamma drag.
− Bra infrastruktur (Vägar, kommunikationer och bredband)
− God offentlig service (Skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat etc.)
− Närhet till arbetsmarknader
− Attraktivt boende (Gärna nära vatten)
− Goda social strukturer (Föreningsliv, idrottsklubbar, ideella organisationer, eldsjälar m.m.)
Personligen skulle jag vilja lägga till en punkt:
– Attityd (Hur man ser till sin egen bygd i förhållande till tätorten).

I Alsterbro har det varit mycket turbulens, nu senast gällde det högstadiets flytt till Madesjö. Frågan som Alsterbroborna själva kan ställa sig är på vilket sätt kan orten bidra till en positiv befolkningsökning. Ett stort problem är avståndet på tre mil till tätorten. Offentlig service. Det finns skolor, (även om man nu naggar högstadiet i kanten), barnomsorg, äldreomsorg, affär och mack. Närhet till arbetsmarknaden är väl ett problem och de flesta boenden måste pendla. Attraktivt boende. Det finns nya planer på sjönära boenden och för den som kan acceptera de långa resorna i utbyte mot billigt och bra boende så ligger Alsterbro faktiskt bra till. Goda social strukturer. Här finns det mesta så det är inget problem. Attityd. Tyvärr nedgraderar företrädare, inte minst i mitt eget parti, Alsterbros betydelse och en attityd där man ständigt talar om att tätorten struntar i Alsterbro gynnar inte en inflyttning eller intresset från tänkbara företagare. Detta ser jag som största hotet mot Alsterbro. En detalj som Alsterbroborna borde titta på är bildandet av en kommundelsnämnd. Man kan ta ett snack med Kalmar där man bildade Södermöre kommundelsnämnd, efter att boende runt Påryd, (som ha ungefär lika långt från tätorten som Alsterbro) tyckte att man hamnade utanför centralortens planering. Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvård samt kultur- och fritidsfrågor. I grunden handlar Alsterbros överlevnad om de boendes egen attityd, där initiativkraft och positivt tänkande är huvudingredienserna. Det gäller att koncentrera sig på möjligheterna och att sluta med att se centralorten som en fiende. Alternativet är en med tiden insomnande by.
Hans Dahlström (S)

facebook Twitter Email