Insändare Framtida forskning

Ett givet ämne för framtida forskare är att reda ut hur en politisk idé kunde lura ett helt folk. Nä den moderatledda regeringen kom med sitt förslag om jobbskatteavdrag, var det väl förberett. Inte minst när det gällde ordvalet. Man skulle kunnat ha sagt att nu sänker vi det disponibla utrymmet för arbetslösa, pensionärer och låginkomsttagare. Den senare delen finns framför allt utanför storstadsområdena och i delar av landet som har låg tillväxt. I stället premierar vi dem som har jobb och framför allt välbetalda sådana. De finns till stor del i större städer och i delar av Sverige med stark tillväxt. Framför allt gällde det att inpränta uttrycket jobbskatteavdrag, vilket för dessa grupper får en positiv klang. Man kan ana att idén kom från den moderata partisekreteraren Per Schlingmann, som så framgångsrikt drivit den moderata valrörelsen. För detta utnämndes han senare till inofficiell propagandaminister, den förste jag känner till i svensk politik. Dock har han blivit en aning osynlig sedan hans moderater hamnat i en minoritetsregering. Det kanske inte är lika inspirerande längre? Den grupp som var svårast att komma till tals med var pensionärerna. De var dessutom en ganska stor väljargrupp. Alltså måste man flirta lite extra med dem. Man lämnade därför övriga missgynnade grupper. Löften kom om sänkta pensioner, men det löftet är ju en lögn i sig. När man sänkte skatten på arbetat kapital så innebar det samtidigt att man sänkte dispositionsutrymmet för de grupper som inte blev delaktiga i skattesänkningen. Vad man nu lovade var alltså inte någon skattesänkning för pensionärerna utan man lovade att anpassa skatten till övriga skatter. Nu orkade man inte ens med det, utan nöjde sig med att lova att höja bostadstillägget för de sämst ställda. Och om utifall att göra en ytterligare anpassning till skattesatsen för arbetare nästa eller kanske nästnästa år. En given fråga är självklart hur kristdemokraterna med det uppenbara hotet att inte finnas med i riksdagen efter nästa val, finner sig i en uppgörelse som kommer att hota deras existens ännu mer. Hört talas om kamikazepiloter? För framtida forskare handlar det framför allt att undersöka hur en effektiv propagandaapparat lyckades vilseleda ett helt folk som levde i ett demokratiskt samhälle. Liknande manipulationer har mig veterligt tidigare bara kunnat ske i stängda diktaturer, där informationen varit begränsad.
Hans Dahlström (S) Nybro

facebook Twitter Email