Insändare

Svar till Christina Davidson (C)

Det är svårt att hänga med i Christina Davidsons (C) sifferexercis. Enligt Skolverket och VHS (Verket för högskoleservice) så skjuter regeringen till 10.000 nya platser till komvux 2010. Men det är från ett utgångsläge där man tidigare minskat med 42.000 platser. Så i själva verket blir det en nettominskning på cirka 30.000 platser räknat från läsåret 05/06.
Detta menar jag är att missa framtidståget och komma trampande efter på dressinen.
Sedan är frågan vems siffror man kan lita på, Skolverket/VHS eller Christina Davidsons?

Mikael Svanström (S)
ordf. Nybro Arbetarekommun

facebook Twitter Email