Inger kommer efter Markus

partigruppen090401001
Inom vårt parti har det sedan förra valet varit känt att Markus Lund skulle avgå inför nästa val. Inte så konstigt efter som han började som ordförande i Barn och Utbildningsnämnden vid 22 års ålder och innehade den posten i sju år. Där efter efterträdde han Bernt Svensson och kommer vid denna valperiods slut ha suttit som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i 12 år. Vid 41 års ålder är han beredd att pröva vingarna inom regionalpolitiken, förutsatt att han får medlemmarnas förtroende. En del kommunala uppdrag som inte är knutna till kommunalrådsposten kan han också tänka sig behålla.

Inför nästa val kommer Inger Rydbrink att vara partiets kandidat som ordförande i kommunstyrelsen. Inger är 53 år och välkänd för nybroborna, bland annat som ordförande i kommunfullmäktige. I dag är hon anställt på kommunkontoret och handhar personalfrågor. Ett förflutet har hon på Kährs med liknande frågor och innan dess var hon bankanställd. Hon är aktiv i kyrkopolitiken och gillar att sjunga i kör. Man kan lugnt säga att Inger har en bred förankring hos människorna i Nybro kommun, vilket också har visat sig när det gäller personröstningarna i valen.

En veteran, Bernt Jonsson, kommer att bli partiets kandidat till ordförandeposten i fullmäktige efter Inger. Bernt lämnar därmed sitt uppdrag som ordförande i Kultur- och Fritid. På den stolen lanserar partiet en ny och spännande kandidat, Catarina Bentsrud. En 35-årig mamma från Örsjö som spelar en underbar tvärflöjt.

En annan som länge har annonserat sin avgång är Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Eva Baranyai. Hon lämnar sin post redan vi halvårsskiftet och efterträds av Mats Larsson 56 år Örsjö. Mats sitter i fullmäktige, kommunstyrelsen och är också Arbetarekommunens kassör. När han inte sysslar med politik ägnar han sig mycket åt sina travhästar.

Markus lämnar redan nu sitt ordförandeskap i Nybro Brunn, där han efterträds av Kaj Göransson, 49 år från Bäckebo. Kaj sitter bland annat i budgetberedningen, KSAU, kommunstyrelsen och fullmäktige.

Börje Slättman lämnar ordförandeuppdraget i Nybro Elnät och Nybro Energi och efterträds av Arbetarekommunens ordförande Mikael Svanström.

Övriga ordförandekandidater kvarstår.

På bilden syns fr.v. Inger Rydbrink, Mats Larsson, Ann-Christine Quist-Karlsson, Bernt Jonsson, Bertil Johnsson. Bakre raden Markus Lund, Mikael Svanström, Lennart Storm, Börje Slättman. Saknas på bilden gör Catarina Bentsrud och Kaj Göranssson.

facebook Twitter Email