Ingen privatisering av personlig assistans!

Igår sa Oppositionen på fullmäktige nej till att privatisera den personliga assistansen.
Valfriheten blir sämre om kommunen inte längre går att välja som utövare inom den personliga assistansen. Redan Idag finns 21 privata alternativ till kommunens egen assistans med femklöverns förslag till total privatisering hade inte längre kommunen funnits att välja på. Idag väljer mer än hälften av brukarna kommunen som utförare det är ett kvitto på att det fungerar bra. Vi vill inte tvinga folk till privata alternativ de själva inte valt.
Då det i utredningen framhävs att de privata alternativen har andra förutsättningar inom anställningsformer, arbetstid, jourersättning, semester m.m kan förslaget bara ses som ett sätt för femklövern att i smyg och under täckmantel spara på personalkostnader och skjuta ifrån sig ansvaret.

facebook Twitter Email