Inbjudan till seminarium

Inbjudan till seminarium i Kalmar
om
BARNOMSORG OCH FAMILJELIV UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

Tid och datum: KL. 18.00-20.00 MÅNDAG 9 FEBRUARI 2009

Plats: NISBETHSKA BYGGNADEN, SAL E212, LINNÉGATAN 5, KALMAR

Arrangörer: Socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-studenter, S-kvinnor Kalmar,
S-studenter Kalmar.
För mer information kontakta pressekreterare Kajsa Jansson, telefon: 070-365 22 23,
kajsa.jansson@s-kvinnor.se

facebook Twitter Email