Inbjudan till årsmöte för Nybro Arbetarekommun

Plats: Ansgarsgården
Datum och tid: Lördagen den 31 mars 2012 Kl:15.00

Härmed kallas du som medlem i Nybro Arbetarekommun till årsmöte för år 2012. Under mötet kommer vi diskutera vår politik i Nybro kommun och välja ledamöter till styrelse och utskott i partiet. Välkommen!

Med vänlig hälsning
Nybro Arbetarekommun

Obs! Fika och förtäring kommer bjudas på under mötet.

facebook Twitter Email