Huvudmotståndare Centern eller Moderaterna?

Av tradition har vi i Nybro alltid betraktat centern som huvudmotståndare i valrörelsen. Men kanske är det dags att tänka om nu? Moderaterna med Peter Lilja i spetsen satsar stenhårt på Nybro. Alla har väl sett bildväxlaren vid macken där han utnämner sig själv som Nybros nästa kommunalråd. Den annonseringen är köpt i sex månader och kostar lika mycket som hela vår lokala valrörelse. Tydligen har Peter Lilja fått in extra medel från ett antal direktörer, gynnade som de är av Reinfeldts skattesubventioner. Det är ju en bra investering för dem att satsa på ett fortsatt högerstyre.

Nästa drag som tyder på moderaternas storsatsning i Nybro är en valupptakt på Stora Hotellet den 28 april, där också Nybro Företagsgrupp och Nybro Handel deltar. Det är mig veterligen första gången de bägge organisationerna öppet går in i en valrörelse. Något som samtidigt är oroväckande efter som vi som parti hela tiden strävat efter att ha så bra relationer som möjligt med dessa organisationer. Skall Nybro utvecklas så måste det ske i samarbete med företagen och då är det olyckligt att man på detta sätt tar politisk ställning.

Huvudtalare på valupptakten är Gustaf Douglas. Han är en av Sveriges rikaste personer och har enligt uppgift 2008 en personlig förmögenhet på 2.3 miljarder dollar, c:a 15-16 miljarder kronor. Med detta är han den sjunde rikaste personen i Sverige och 2008 låg han på 524 plats bland världens rikaste. Gustaf Douglas sitter i kraft av sin förmögenhet och sitt stora inflytande över svensk industri som styrelseledamot i moderaterna. Han är en av dem som kan rycka i snöret och få Fredrik Reinfeldt att sprattla.

Moderaterna har aldrig velat ha en offentlig insyn i vilka som stöder partiet ekonomiskt, till skillnad från socialdemokraterna som öppet redovisar varifrån vi får våra medel. För att undvika insyn så bildar därför moderaterna olika bolag som indirekt betalar olika kampanjer. Det kan mycket väl vara så att Peter Liljas dyra lansering på bildväxlaren kommer från ett sådant bolag eller stiftelse. Ett av de bolag som var mycket aktiv under förra valet var Rosenbadsfonden. Under våren 2003 talar moderaterna om på sin hemsida att man startat Rosenbadsfonden och ett år senare har man ökat sina insamlade medel från 2.9 miljoner till10.5 miljoner. I princip står den mesta ökningen av bidrag från ett fåtal och därmed mycket rika personer. Den som ledde arbetet med Rosenbadsfonden var miljardären Gustaf Douglas. När fonden fick medial uppmärksamhet togs den bort från moderaternas hemsida och informationen från fonden blev hemlig. Anledningen till att fonden tystades ner var att moderaterna inte ville förknippas med sina kärnväljare när man lanserade sig som de ”Nya moderaterna”. Men de kärnväljarna finns kvar och styr partiet inifrån. Andra liknande fonder har varit Tornet, Värnet, Källan. Företagarforum/Entreprenörsnätverket och Europaklubben. Alla med speciella inriktningar för att föra fram moderaternas politik. Sedan milleniumskiftet fram till 2008 har man på detta sätt förstärkt moderaternas kassakista med 78 miljoner, utan att det redovisats var ifrån de pengarna kommit.

Det som är intressant för Nybros del är varför en av moderaternas absolut viktigaste nyckelpersoner kommer hit. Egentligen är han viktigare än Reinfeldt. Gustaf Douglas kan lätt sparka ut Fredrik Reinfeldt, men Fredrik Reinfeldt kan inte sparka ut Gustaf Douglas. Satsningen på Nybro är exceptionell, vilket också visas av att Nybro Handel och Nybro Företagsgrupp har känt sig tvingade att ställa upp på moderaternas valkampanj. När en sådan höjdare som Gustaf Douglas kallar finns det ingen ursäkt för att utebli. Vi Socialdemokrater har inga ekonomiska resurser att stå emot detta anfall utan måste möta det med ideologi. Vi har lyckats förr och kan lyckas igen om vi bara står enade.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email