Historien om en skulptur

Skulptur 091121 002
Nyligen kom skulpturen ”Portvakten” av Örsjökonstnären Ian Newbery på plats i hörnet av Floragatan och Dahlborgsgatan. Flera uppgifter finns om vilka som har ansvaret för att skulpturen kommit till. Därför finns det en anledning till ett klargörande.
När kommunen går i borgen för ett lån till något kommunalt bolag eller i andra sammanhang, så tar man ut en borgensränta. För Hyresgästföreningen hade det länge varit ett irritationsmoment efter som det i bostadsbolagets fall inte rörde sig om någon kostnad för kommunen och att NBAB var så solitt att man kunde förhandla sig fram till den räntan själva. Kostnaden drabbar i en förlängningen hyresgästerna. Problemet är att skall man ta ut en borgensränta måste man ta ut den för alla som vill ha kommunens borgen och kan inte göra några undantag.
Carina Akinder och undertecknad lämnade då en motion om en annan lösning, som gick ut på att borgensräntan skulle tas ut, men återgå till de boende i någon form. Markus Lund nappade på idén och tillsammans utarbetade vi ett förslag som antogs av fullmäktige med stöd av vänstern och miljöpartiet. Borgarna var helt emot.
Förslaget gick ut på att den yttre tillgängligheten i bostadsområdena skulle främjas och att stöd skulle ges till olika aktiviteter och till konstnärligt utsmyckning. En kommitté bildades av representanter från kommunen, Nybro Brunns styrelse, NBAB och Hyresgästföreningen.
Det första projektet var en streetbasketplan i Kungshall. Ett samarbete mellan NBAB, Ungdomsrådet och Borgensgruppen. Det har sedan fortsatt med Flakeskeppet, sommaraktiviteten Gula Grillen i Kungshall, musik i Glasriket, filmvecka, barnteater i Kungshall, hissar på Skomakargatan, Smaka på världen, tillgänglighet vid äldreboendet Stallgården i Orrefors, miljö och energiutbildning för hyresgäster och nu alltså skulpturen Portvakten. Fler projekt finns och fler finns på förslag. I samtliga fall så har det handlat om flera olika intressenter, varav NBAB och hyresgästföreningen har varit mycket aktiva, men det förekommer också utomstående sponsorer. Gången är att borgensgruppen får in förslag eller kommer med egna och så söker man samarbetspartner för att förverkliga idén.
När det gäller skulpturpromenaden så beslutades att den skulle ha en sträckning med yttre gränser Rismåla och Svartbäcksmåla. Tanken är att promenaden skall ha en huvudinriktning mot bostadsområdena. Till skillnad mot det mer vanliga att skulpturer finns på torg och i parker. Här skall de finnas i där människor rör sig i vardagen. Och gärna med en funktion som Flakeskeppet som är en lekskulptur eller Portvakten där man kan ställa sig under vid en regnskur.
Den 19 juni 2006 beslutade fullmäktige om borgensräntans användande och den 28 samma månad kallades det till det första mötet. Man kan konstatera att flera av projekten aldrig kommit till stånd utan gruppens medverkan.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email