Fjärde veckan i februari 2012 och det rör på sig

Med ett hjärta till vänster i partiet borde jag känna mig lite kluven i dag. Samarbete med moderater hade jag nog protesterat emot för något år sedan, men ibland måste man acceptera verkligheten. Ett Nybro som måste bygga sig stark inför framtiden och är en relativ liten kommun, har inte mycket att välja på. Samarbete är ett måste och likaså en öppenhet för nya konstellationer. Så det är bara att böja sig, även om det svider längst in i det röda hjärtat. Inte blir det bättre av att man firar det med en röd-blå prinsesstårta. Inte för färgen, där för övrigt det blå tenderar mot att gå mot grönt vad nu det kan innebära? Nej, men som republikan så stör tårtvalet mig, men jag vet åtminstone en i gänget som gillade det tårtvalet.

Vänstern en böld i häcken

Självklart känner övriga partier sig överkörda av den här uppgörelsen. Vänstern har ju sedan tidigare blivit avpolletterade och de har sig själva att skylla. Det håller inte att som ett marginalparti i en majoritet försöka styra politikens hela innehåll. Dessutom måste man kunna ta de svåra besluten även i kärva tider. Nu återgår vänstern till sin gamla roll att vara en gnällig böld i häcken på majoriteten. Och kanske är det där man trivs bäst. Miljöpartiet kan man väl tycka ha råkat hamna mer vid sidan om än vad partiet egentligen borde vara förtjänt av. Partiet har mycket lojalt försökt att arbeta i majoritetsställning, men består trots allt av en enda ledamot och då blir det bara att rätta in sig i ledet.

Christina Davidson och historieskrivningen Centern fick tidigare en förfrågan om ett bredare samarbete, vilket Christina Davidson uttryckte sig positivt om. Vid ett medlemsmöte blev hon dock nedröstad. Därför blir hennes uttalande om att centern under förra hösten var beredda att ingå ett samarbete med moderaterna och socialdemokraterna en något märklig historieskrivning. En sak är säker, Christina Davidson roll kommer att bli ifrågasättande av allting och försök att sätta in kilar i samarbetet. För oss inom socialdemokraterna gäller det att försöka göra det här samarbetet med moderaterna så bra som möjligt för Nybro kommuns bästa. Samtidigt som vi inte får svika våra ideal!

Ställ motfråga när du blir trängd

Lyssnade på interpellationsdebatterna från riksdagen där regeringen blir allt mer blir trängd. Det handlar om arbetslösheten speciellt bland de yngre, barnfattigdom, bankernas vinster, dåligt fungerande järnväg, de allt sämre resultaten i skolorna, ökande utanförskap, listan kan bli hur lång som helst. Samtidigt konstaterar allt fler oberoende bedömare att regeringen är allt mer handlingsförlamad, vilket leder till stridigheter inom alliansen. Småpartierna känner flåset i nacken när de balanserar på 4 % spärren och de försöker hitta egna profilfrågor. Frågan är om de mindre partierna går in i en valrörelse tillsammans med ett dominerande moderatparti som hotar att kväva dem. I takt med misslyckanden på olika fronter får de svårare att klara debatterna. I stället för att förklara sina åtgärder ställer de motfrågor eller hänvisar de till vad socialdemokraterna gjorde för tio år sedan. Det förra uppmärksammas allt mer och de får tillrättavisning av motståndaren. Det senare är mindre meningsfullt ju längre borgarna har haft makten. Varje fråga skall ses i sin tid, vad som sades eller gjordes för tio år tillbaka får allt mindre relevans. Exempelvis känns Björklunds ständiga skuldbeläggningar över tidigare regeringar alltmer patetiskt.

Till sist så är det alltid trevligt när nya människor kommer till världen. Dock har jag ingen relation till den här babyn som dominerat nyhetsmedia. Men jag tackar för alla de nya medlemmar i republikanska föreningen (RepF), som mediaidiotin har bidragit med.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email