Familjedag i Alsterbro

(vid Badplatsen i Alsterbro)
Lördag 28/8 kl 14.00
Här får du tillfälle att träffa våra representanter på Riksdag- Landsting-,
och kommunfullmäktigelistan
• Karl Längberg – riksdagen
• Catarina Bentsrud – landstinget
• Inger Rydbrink – kommunfullmäktige
På programmet i övrigt
tävlingar samt servering av korv och fika
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna

Arr. S-föreningarna i Alsterbro och Bäckebo

facebook Twitter Email