Det börjar ju bra?

Nu har apoteket privatiserats. I stället för statligt ägande är det det stora riskkapitalbolaget Altor som övertagit apoteket Örnen i Nybro och döpt om det till Hjärtat. Och man börjar bra. När kunderna kommer för att handla på lördagen är apoteket stängt för ombyggnad. Nu är inte apoteket vilket företag som helst, det är en del av vår sjukvård som skall tillhandahålla livsviktiga mediciner . Lördagen är en typisk dag då människor är lediga och åker in till centrum. Då är apoteket ett viktigt mål. Att Hjärtat vill satsa på en egen stil och därför behöver ändra om i butiken är fullt förståligt. Men att göra det en lördag tyder inte på någon kundvänlig planering eller ett läkemedelsansvar. Som sagt, den privatiseringen börjar bra?
Hans Dahlström

facebook Twitter Email